מחירון גליש

גלישת גלים

השכרת גלשן (אורח) – 50 ש״ח

השכרת גלשן (תלמיד) – 25 ש״ח

שיעור פרטי :

משתתף אחד – 320 ש״ח 

שני משתתפים – 560 ש״ח

שלושה משתתפים – 720 ש״ח

קורס גלישה (6 שעות) :

משתתף אחד – 850 ש״ח 

שני משתתפים – 1450 ש״ח

שלושה משתתפים – 1850 ש״ח

חוג גלישה :

חודש (4) – 360 ש״ח

חודשיים (8) – 680 ש״ח

שלושה חודשים (12) – 990 ש״ח

חצי שנה (24) – 1800 ש״ח

חצי שנה (48) – 2700 ש״ח

סאפ

השכרת סאפ (אורח) – 70 ש״ח

השכרת סאפ (תלמיד) – 25 ש״ח

קבוצת חתירה : 

3 מפגשים – 240 ש״ח

5 מפגשים – 350 ש״ח

10 מפגשים – 600 ש״ח

קייט

קורס קייט פרטי – 1800 ש״ח

קייטנות

קיטנת גלישה : 

מחזור אחד – 950 ש״ח

שני מחזורים – 1750 ש״ח

שלושה מחזורים – 2400 ש״ח